ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ในฐานะแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าระดับพรีเมียมระดับสากล SMOK® นำเสนอผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงเครื่องกำเนิดไอน้ำขั้นสูง ในขณะเดียวกัน SMOK® ไม่เพียงแต่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ SMOK® ยังเปิดตัวแอปพลิเคชันพิเศษ - IVPS Tour ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการไอระเหยอัจฉริยะและโซเชียล เป็นสถานที่ที่คุณสามารถแสดงความเป็นตัวคุณ แบ่งปันชีวิตการสูบไอของคุณและหาเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ขณะนี้เรากำลังแนะนำคุณสมบัติและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสื่อสารทางสังคม และมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นชุมชนบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แนวดิ่งที่ยอดเยี่ยม การทำเช่นนี้ทำให้ SMOK® มีสถานะแบบ end-to-end และ end-to-end ในอุตสาหกรรม แต่หวังว่าจะช่วยให้ผู้บริโภคของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นและสร้างทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภคที่มีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นคือเป้าหมายของเรา

Our Founder Team

สุชาติ โสภาภักดิ์

สุชาติ โสภาภักดิ์

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

จักรภัทร์ ปิติโอภาสพงศ์

จักรภัทร์ ปิติโอภาสพงศ์

หัวหน้าทีม Accountant

ชามา สุวรรณปิติ

ชามา สุวรรณปิติ

สมาชิกในทีม Accountant

ณัฏฐกิตติ์ รัตนเศรษฐา

ณัฏฐกิตติ์ รัตนเศรษฐา

สมาชิกในทีม Accountant

ภูวเดช แสนสุวรรณวงศ์

ภูวเดช แสนสุวรรณวงศ์

สมาชิกในทีม Accountant

วิชญาพร คำเอี่ยม

วิชญาพร คำเอี่ยม

หัวหน้าทีม Administrator

บวรทัต แสงสว่าง

บวรทัต แสงสว่าง

ผู้ร่วมทีม Administrator

ขรินทร์ทิพย์ คมสกุล

ขรินทร์ทิพย์ คมสกุล

ผู้ร่วมทีม Administrator

วัศยา สันติวงษ์

วัศยา สันติวงษ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

กิตติธร บุญดี

กิตติธร บุญดี

หัวหน้าทีม Web Developing

วรันธร ปรีดาศิริกุล

วรันธร ปรีดาศิริกุล

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

ณัฐวุฒิ จันทร์มณี

ณัฐวุฒิ จันทร์มณี

หัวหน้าทีม Content Creating

นภัสสร เจริญสกุล

นภัสสร เจริญสกุล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ดลวา กาญจนมาศ

ดลวา กาญจนมาศ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ชวิศา วัฒนศักดิ์สกุล

ชวิศา วัฒนศักดิ์สกุล

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing